MÜZİK TERAPİ İLE İLGİLİ YANLIŞLAR

Efsane: Müzik terapiden faydalanmak için danışanların özel müzik kabiliyetlerinin olması gerekir!
Gerçek: Müzik eğitimi, müzik terapiden kişilerin faydalanabilmeleri için bir ön gereklilik değildir. Odak, müzik dışı amaçlardır ve müzik terapistler müziğe dayalı müdahaleleri kolaylaştırmak, düzenlemek ve danışanlara uygun hale getirmek için eğitilirler.

Tüm müzik türleri ve tarzları, danışanların yaşamlarında etkili değişimler için kullanışlıdır. Müzik terapist, danışanın durumuna, amaca, ihtiyacına ve tercihlerine göre bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirmeye göre, terapötik bir sürecin parçası olarak kullanılacak müzikler belirlenir.